Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Liczba stron: 225
Rozmiar 2 MB
Data premiery: 2017-08-09
Tytuł: Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jurgena Habermasa
Autor: Maślanka Tomasz
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 225
Data premiery: 2017-08-09
Rok wydania: 2011
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 22925251

Opis

Używanie terminu paradygmat jest zasadne z kilku powodów. Po trzecie wreszcie, komunikacyjna teoria racjonalności, łącząca dwa dobrze już ugruntowane w naukach społecznych paradygmaty - systemowy oraz lebenswelt, wskazując na fundamentalne znaczenie racjonalności komunikacyjnej, wyznacza ramy konceptualne nowej teorii działania, na tyle odmiennej od swych poprzedniczek, że można tu mówić o zmianie paradygmatu. Istotę teoretycznego zamysłu twórcy teorii działania komunikacyjnego należy, jak się zdaje, ująć w kategoriach zmiany paradygmatu, o czym zresztą przekonany jest sam jej autor. Po pierwsze, chodzi o wyraźne uwypuklenie odejścia od tradycji filozofii świadomości.. Nie chodzi przy tym o to, by posługiwać się tym wieloznacznym terminem w jakimś bardzo mocnym sensie, co mogłoby zostać uznane za podejrzaną i gołosłowną deklarację zasadniczych zmian w obrębie filozoficznego dyskursu. Działanie, mówiąc najogólniej, w komunikacyjnie ustrukturowanym wymiarze intersubiektywności przestaje być dla podmiotów działaniem w oparciu o własny tylko świat wewnętrzny, lecz czerpie pojęcia, sensy, cele, motywacje i wyobrażenia z obszaru wspólnego wszystkim istotom uspołecznionym". Po drugie - o wskazanie, że szczegółowa i zarazem krytyczna analiza złożonych relacji Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jurgena Habermasa Pobierz pomiędzy podmiotami życia społecznego wymaga zasadniczo nowego podejścia.

Tomasz maślanka . "celem niniejszej książki jest ukazanie filozoficznych podstaw, na których wspiera się teoria komunikacji habermasa.

Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej
Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918
Święty Emeryk
Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej
Przegląd policyjny. Nr 3 (103) 2011
W pogoni za wyobrażeniami
Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin
Kryzysy w gospodarce, polityce, społeczeństwie
Daj nam oczy widzące. Kazania krótkie
Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka
Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu
Encefalopatia wątrobowa