Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Liczba stron: 232
Rozmiar 4 MB
Data premiery: 2017-05-12
Tytuł: Psychologiczny model dobrostanu w pracy
Autor: Czerw Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 232
Data premiery: 2017-05-12
Rok wydania: 2017
Format: EPUB
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 21476273

Opis

. Książkę wieńczy propozycja ogólnego modelu dobrostanu uwzględniającego różne jego typy i obszary oraz wskazującego rolę, jaką w budowaniu jakości życia człowieka odgrywa dobrostan doświadczany w kontekście pracy zawodowej. Przedstawia także autorską propozycję rozumienia eudajmonistycznego Psychologiczny model dobrostanu w pracy Pobierz dobrostanu w sytuacji pracy oraz związane z nią nowe narzędzie kwestionariuszowe.. Zagadnienie to stało się popularne na fali rozwoju psychologii pozytywnej, w ramach której pojawiło się pojęcie „pozytywnej psychologii organizacji”. problematyka dobrostanu w sytuacji pracy, rozumianego jako coś więcej niż satysfakcja z pracy, jest stosunkowo nowym obszarem badań, który podejmowany jest w raczej nielicznych kręgach naukowych. Agnieszka czerw uzasadnia w swojej książce, dlaczego psychologia pozytywna stanowi dobry kontekst analizy dobrostanu w sytuacji pracy. Omawia szczegółowo pojęcie dobrostanu i związane z nim teorie oraz pokazuje dwa punkty widzenia, z jakich można to zagadnienie analizować: hedonistyczny, rozumiany jako przyjemne życie, i eudajmonistyczny, oznaczający życie wartościowe.

Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych
Policyjne siły specjalne w Polsce
Przegląd policyjny. Nr 1(117) 2015
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Oświetlenie sportowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych
Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna
Edukacja - partycypacja - zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych
A Brief Outline of the History of English
Szkoła - segregacje - nierówności
Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu stanisławowskiego
Historia literatury południowoafrykańskiej