Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Liczba stron: 561
Rozmiar 5,4 MB
Data premiery: 2016-08-11
Tytuł: Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli
Autor: Kępiński Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 561
Data premiery: 2016-08-11
Rok wydania: 2016
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 20058234

Opis

Autor podejmuje temat pamięci autobiograficznej, kreśląc obraz dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, który wyłania się z opowieści badanej grupy.w książce czytelnik znajdzie omówienie związków pomiędzy pamięcią indywidualną a społeczną, różniących się, ale także wzajemnie uzupełniających i przenikających w zebranym materiale badawczym. Książka stanowi podjętą z punktu widzenia antropologii kulturowej próbę rozważań na temat potocznej pamięci polski ludowej. Autor odnosi się przy tym do wdrażanego w szkole obrazu przeszłości, ocen życia w prl, stanu wojennego i jego pamięci, która zachowała się w narracjach łódzkich nauczycieli.. W publikacji ukazano złożone relacje pomiędzy dwiema narracjami o przeszłości, z których jedna otwarcie krytykuje polskę ludową Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli Pobierz i stan wojenny, druga zaś przypisuje im dobre cechy, nadając pozytywny wymiar państwu realnego socjalizmu. Podstawą analizy tego zjawiska kulturowego są badania terenowe prowadzone przez kilka lat w środowisku łódzkich nauczycieli. Publikacja jest adresowana do czytelników zainteresowanych przeszłością i pamięcią o polsce ludowej, rozpatrywaną z punktu widzenia antropologii kulturowej. .

Turyści, przedsiębiorcy, kuracjusze. Polacy w Gizie i Heluanie w XIX i pierwszej połowie XX wieku
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły
Porachunki z XX wiekiem
Meandry procesów demokratyzacji i transformacji systemowej
Przyjaźń której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego NRD wobec MSW 1974-1990
Noc romantyczna
Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne
Pierwszy bilans po apokalipsie
Czas Autonomii
Bosworth 1485
Kompetencje emocjonalne nauczyciela
Antropologia wobec dyskryminacji