Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 282
Rozmiar 3,1 MB
Data premiery: 2016-07-25
Tytuł: Cywilizacja pieniądza
Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 282
Data premiery: 2016-07-25
Rok wydania: 2016
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19977430

Opis

Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kontaktów i relacji. pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (lew tołstoj, cytat z filmu „money as debt”). Niniejsza publikacja to efekt wymiany poglądów i doświadczeń o szeroko rozumianym wpływie i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Jej zasadniczym celem była próba wyeksponowania możliwości kooperacji świata nauki ze światem gospodarki, przekładająca się na możliwość krzewienia istoty badań naukowych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeni praktycznych działań i rozwiązań. .. Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie Cywilizacja pieniądza Pobierz pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza.

Potrzeba utworzenia przestrzeni do prezentacji teoretycznych, badawczych i metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji i finansalizacji cywilizacji stała się inspiracją do zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej.

Rule-Following
System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne
Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka
Niedemokratyzmy
Wybór pism. Tom 1
... Tęsknota nachodzi nas jak ciężka choroba ... Korespondencja wojenna rodziny Finkelsztejnów. 1939-1941
Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806-1807. Wielka Armia przeciwko armii carskiej
Śladami gwiazd II RP. Miejsca, ludzie, historie
Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Wpływ filozofii niemieckiej na literaturę polskiego romantyzmu
Filozof jako pisarz
Sprawy Międzynarodowe 4/2013
Polskie poszukiwania „innej" Rosji