Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Liczba stron: 456
Rozmiar 2,5 MB
Data premiery: 2016-07-21
Tytuł: Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi
Autor: Mroczkowski Rafał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 456
Data premiery: 2016-07-21
Rok wydania: 2011
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19970219

Opis

Prowadzi to do zwiększenia ich wpływu na procesy zachodzące na rynku finansowym, a w dalszej kolejności w sferze realnej gospodarki. Z tych powodów działalność funduszy inwestycyjnych należało objąć nadzorem sprawowanym przez komisję nadzoru finansowego, uzupełnianym przez prywatne mechanizmy kontrolno-nadzorcze: nadzór inwestorski, kontrolę wewnętrzną oraz kontrolę sprawowaną przez depozytariusza i biegłego rewidenta. ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturze oszczędności społeczeństwa.. . Ponadto fundusze inwestycyjne, obok banków i zakładów ubezpieczeń, zaliczane są do kategorii instytucji zaufania publicznego. Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza tych złożonych stosunków nadzorczych i ich wpływu na stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo obrotu.

Twój osobisty fundusz emerytalny
Google+ dla biznesu
Rozważny inwestor
Rejestracja zmian w spółce w KRS. Bez błędów i zbędnych kosztów
Jak sprzedawać, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawać więcej, kiedy już zaczną
Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży
Marketing mobilny
Komandosi w białych kołnierzykach. Metody zarządzania stosowane przez najlepszych menedżerów. Wydanie II
12 kroków uczciwej sprzedaży
Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych
Kanały dystrybucji – kształtowanie relacji. Rozdział 5
Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego