Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Liczba stron: 482
Rozmiar 31,9 MB
Data premiery: 2016-05-19
Tytuł: Historia literatury austriackiej
Autor: Ganczar Maciej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 482
Data premiery: 2016-05-19
Rok wydania: 2016
Format: MOBI
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19689500

Opis

książka macieja ganczara jest pierwszą tak obszerną w języku polskim próbą opisu dziejów literatury austriackiej, obejmującą całość piśmiennictwa od czasów średniowiecza do współczesności, z literaturą najnowszą włącznie.. Ważne jest też ukazanie obiegów literackich, wyraźne m.in. Historia literatury austriackiej Pobierz Praca wyróżnia się dobrym warsztatem i dobrym „piórem”.książka jest skierowana przede wszystkim do studentów specjalizujących się w literaturoznawstwie niemieckim, ale też do osób poszukujących solidnego kompendium, wolnego od uproszczeń, wyważonego, jeśli chodzi o znaczenie poszczególnych pisarzy. Ważnym dopełnieniem książki są kompletne bibliografie opracowań oraz przekładów literatury austriackiej na język polski. Dzięki wzmiankom o czasopismach literackich i kulturowych. . Ważne są także przyjęte przez autora, przemyślane i wyważone proporcje pomiędzy problematyzacją, biografią twórców oraz prezentacją treści dzieł nieznanych szerszej publiczności.

Podjęcie tego tematu jest ważne z kilku powodów: po pierwsze, literatura austriacka, szczególnie od wieku xix, silnie wpłynęła na literaturę polską; po drugie, jest to jedna z ciekawszych i ważniejszych literatur europejskich; ponadto, od wieku xix jest ona dobrze znana w polsce, głównie dzięki realizacjom teatralnym; wreszcie, w wieku xx i xxi związki polsko-austriackie były (i nadal są) silne. Istotny jest tu syntetyczny charakter książki: autor nie postrzega prezentowanej literatury wyłącznie jako historii arcydzieł, dąży do kompletności opisu procesu historycznoliterackiego. Ukazuje skomplikowane procesy historycznoliterackie na tle społeczno-polityczno-kulturowym i odnosi literaturę austriacką do innych literatur europejskich. Kulturowe oddziaływanie literatury austriackiej zostaje wyraźnie zaznaczone w rozproszonych uwagach o jej inscenizacjach i wersjach filmowych. Autor porusza się w dwu płaszczyznach: pierwszą jest sama literatura austriacka opisana na tle przemian historii tego kraju, drugą – jej polska recepcja.

Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem
Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego
Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa. Tragedia, tragikomedia
Historia w przestrzeni publicznej
Teksty transatlantyckie. Eseje i literaturze amerykańskiej i francuskiej
Pod obuchem zagłady. Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1942
Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej
Najbystrzejsze dzieciaki na świecie
Historya Bolesława III króla polskiego
Kobiety, mężczyźni i bliskie związki
Amerykańska ruletka. Historia i współczesność stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej
Hamlet uzmysłowiony