Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
Liczba stron: 87
Rozmiar 1,7 MB
Data premiery: 2016-05-02
Tytuł: Kanały dystrybucji – kształtowanie relacji. Rozdział 5
Autor: Spyra Zbigniew
Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 87
Data premiery: 2016-05-02
Rok wydania: 2008
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19600550

Opis

. Dla lepszego zrozumienia poruszanej problematyki autor trafnie dobiera przykłady oraz umiejętnie wykorzystuje możliwości graficznego przedstawienia wielu zjawisk i zależności. książka zbigniewa spyry jest jedną z nielicznych na polskim rynku publikacji podejmujących problematykę relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystry­bucji w sposób tak kompleksowy i udokumentowany.. Książka powinna zainteresować praktyków szukających możliwości pogłębienia swojej wiedzy, w tym przede wszystkim specjalistów z dziedziny dys­trybucji, menedżerów przedsiębiorstw handlowych krajowych i zagranicznych oraz menedżerów producentów - dostawców odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z międzynarodowymi i krajowymi sieciami handlowymi. W kwestiach dotyczących badania relacji krajowych dostawców z za­granicznymi sieciami handlowymi zachowuje dystans i obiektywizm w sposób wyważony przedstawiając złożoną i wielopłaszczyznową diagnozę obecnego stanu i uwarunkowań, a także perspektywy i kierunki zmian.

Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego
T.A.K.! Twój algorytm korzyści. Wskazówki 15 wizjonerów
Społeczna gospodarka rynkowa
Kodeks pracy 2017. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland
Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka
Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Rozdział 4
Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie
Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej
Prawo Skorpiona czyli podstępna Temida
Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
Ekonomia i zarządzanie. Nr 1/2016