Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Witanet
Liczba stron: 184
Rozmiar 2,2 MB
Data premiery: 2016-01-20
Tytuł: Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Autor: Wójcik Katarzyna
Wydawnictwo: Witanet
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 184
Data premiery: 2016-01-20
Rok wydania: 2015
Format: MOBI
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18899948

Opis

"nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej" to publikacja skierowana do badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych, nauczycieli języków obcych w przedszkolu i klasach młodszych, nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesie dydaktycznym elementy nauczania języka obcego, bądź osób predestynujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach młodszych szkoły podstawowej i przedszkolu oraz wszystkich tych, którym bliska jest tematyka wczesnego nauczania języka angielskiego.celem publikacji jest analiza i eksplikacja założeń wczesnego kształcenia językowego oraz jego rzeczywistego obrazu, który wyłonił się w trakcie prowadzonego procesu badawczego. Swe dotychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w kilkudziesięciu artykułach, zamieszczonych w monografiach oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkudziesięciu konferencjach naukowych. W efekcie stanowi ona zbiór pewnych założeń teoretycznych, opis i wyjaśnienie badanej rzeczywistości edukacyjnej oraz zbiór rozwiązań praktycznych, mających na celu budowanie i poszerzanie warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.katarzyna wójcik to pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w katedrze pedagogiki w wyższej szkole biznesu w dąbrowie górniczej.. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształcenia szkolnego oraz wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: nauczanie polisensoryczne; the role of multiple intelligence in creating school climate; wiedza aktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogiki oraz jej zastosowanie w praktyce, the outlook for the employment of educational studies garduates. Członek międzynarodowych oraz krajowych zespołów badawczych, podejmujących tematykę edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W efekcie pozwoli dzieciom nie tylko na zdobycie wiedzy i kompetencji językowych, ale Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Pobierz również przysporzy im wiele radości, płynącej z aktu uczenia się języka obcego.

. Niewątpliwym atutem posiadanych w dorobku naukowym publikacji jest fakt, iż pisane są one nie tylko perspektywy naukowca, ale również nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.autorka żywi nadzieję, iż niniejsza publikacja nie stanie się jedynie przedmiotem dyskusji osób naukowo zajmujących się edukacją dziecka w zakresie języka obcego, ale przyczyni się do przyszłych sukcesów pedagogicznych nauczycieli.

Rozmówki portowe angielsko-polskie
Gobseck
500 zdań polskich
CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy
Zimna wojna
Opowieści biblijne na wesoło
Za zamkniętymi drzwiami
Kontratyp
Naturalista
Na skraju załamania
Bardzo złe miejsce
Joanna Chyłka. Tom 7. Testament