Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Liczba stron: 225
Rozmiar 26,9 MB
Data premiery: 2015-12-07
Tytuł: Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939)
Autor: Szczerba Adrianna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 225
Data premiery: 2015-12-07
Rok wydania: 2015
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18684148

Opis

Z chwilą powstania była to istotnie jedna szkoła i mimo trzech reorganizacji oraz zmian nazwy i charakteru w ciągu kilkunastu następnych lat taki stan trwał. Dzielnej (ob. Szkoły były własnością zgromadzenia kupców niezależnie od zmian organizacyjnych i mieściły się we wspólnym budynku przy ul. Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego i tworzenie bazy materialnej, historię budowy domu dla nauczycieli. Przedstawiono sytuację łódzkiego szkolnictwa na przełomie xix i xx Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939) Pobierz w. Łodzi, a więc do historii jednej placówki oświatowej. Jednak zachodzi konieczność nakreślenia rzeczywistego obrazu.

Popularnymi nazwami używanymi w okresie jej działania były również: „handlówka”, szkoła kupiectwa łódzkiego i łódzka szkoła handlowa. Podstawą źródłową pracy stał się zespół akt szkolnych (ponad 3 tys. Łodzi, przygotowane prawdopodobnie przez ostatniego dyrektora antoniego idźkowskiego z okazji zjazdu absolwentów w latach 60. Łodzi, przechowywany w łódzkim archiwum państwowym. tematem pracy są dzieje szkoły handlowej zgromadzenia kupców m. Problematyka zawarta w pracy odnosi się do dziejów szkoły handlowej zgromadzenia kupców m. Integralną częścią monografii są aneksy, zawierające materiały źródłowe do historii szkoły: pierwszy statut, tygodniowe rozkłady lekcji w wybranych latach oraz Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939) Pobierz wspomnienia spisane przez byłych uczniów ok.

Publikowany zbiór fotografii dokumentuje życie szkolne. Xx w. . 1960 r. W związku z reformą szkolnictwa dotychczasowy zakład został przekształcony w szkołę powszechną iii stopnia i szkołę średnią, obejmującą gimnazjum (a nieco później również i dwa Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939) Pobierz licea).. Uzupełnieniem archiwaliów były informacje prasowe, zwłaszcza artykuły zamieszczane na łamach dziennika „rozwój” oraz niepublikowane opracowanie pt. Jednostek) objętych nazwą prywatne gimnazjum i liceum męskie zgromadzenia kupców m.

Łodzi w latach 1898–1939, czyli od jej założenia do zakończenia działalności. Wykroczenie poza wyznaczone ramy czasowe wiązało się z koniecznością przedstawienia sytuacji łódzkiego szkolnictwa przed powstaniem „handlówki” oraz udzieleniem odpowiedzi na pytanie o jej dalsze losy. Narutowicza), korzystały z tej samej bazy dydaktycznej oraz zatrudniały w zasadzie tych samych pedagogów – stąd w pracy nazwa „szkoła zgromadzenia kupców”, która najbardziej odpowiada charakterowi placówki. W 1933 r. Materiały do księgi pamiątkowej szkoły zgromadzenia kupców m. Oraz w okresie międzywojennym, historię szkoły, tj.

Wojny w Liberii i Sierra Leone
Przestępczość teleinformatyczna 2017
Policja 2/2017
Ikonotheka 2017/27
Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny
Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne
Filozofia oświecenia
Sztuka prostoty
Empatia moralność a życie społeczne
Przegląd Humanistyczny 2018/1 (460)
My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech
Zgwałcony