Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: MT Biznes
Indeks: 14993244
Format: EPUB
Kopiowanie: bez ograniczeń
Liczba stron: 178
Data premiery: 2014-05-30
Język wydania: polski
Data premiery: 2014-05-30
Autor: Foryś Iwona
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2014
Rozmiar 2,8 MB
Drukowanie: bez ograniczeń
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Tytuł: Zarządzanie nieruchomościami handlowymi
Język oryginału: polski
Wydawnictwo: MT Biznes

Opis

Istotną Ważność książki stanowią wzory umów najmu i zarządzania obiektami handlowymi I przykłady dokumentów technicznych Autorzy książki omawiają współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, akcentując Przymus wprowadzania w nich zmian − modernizacji i rewitalizacji − w celu dostosowania W stronę otoczenia rynkowego, nowych funkcji I coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb i oczekiwań klientów. Autorzy − wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, marketingu, prawa, finansów, ubezpieczeń, Facility Management i zarządzania technicznego − korzystają ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, podają liczne przykłady z praktyki, a Takoż wzory sprawdzonych umów i dokumentów wykorzystywanych w działalności zarządców. Kształtuje ona relacje Śród najemcami a wynajmującym, a Wraz określa Cena nieruchomości. Autorzy zwracają szczególną uwagę na precyzyjne Rozprawa zapisów umów w trakcie ich negocjacji. Co gorsza zwracają uwagę na współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, ich roli w przestrzeni miejskiej, a Również kreowania Zarządzanie nieruchomościami handlowymi Pobierz nowych przestrzeni publicznych. Centrami handlowymi. Omawiają Jeszcze działania marketingowe, które wzmacniają pozycję rynkową nieruchomości handlowej, a tym samym podnoszą Jejku wartość.

Skuteczność zarządzania obiektem handlowym zależy od tego, jakie uprawnienia i widoki daje zarządcy Ugoda najmu. Oczywiście szerokie Wyobrażenie sprawia, Iż Księga będzie Zarządzanie nieruchomościami handlowymi Pobierz pomocna w codziennej pracy zarządców nieruchomości handlowych.. Znani praktycy zawarli w książce niezbędne informacje konieczne W kierunku efektywnego zarządzania obiektami handlowymi. Dobrze wyszkolony Wademekum dotyczący zarządzania m.in. Autorzy podają przykłady ze świata Tudzież dzielą Zwijać się swoimi doświadczeniami zawodowymi zdobytymi w kraju i W czasie granicą. Tomisko wprowadza Czytelnika w Co pewien czas złożoną problematykę zarządzania nieruchomościami handlowymi i rozbudza Sympatia specjalistycznymi problemami. Od groma uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem operacyjnym, takim jak: przychody i koszty, metamorfoza najemców I cedowanie na podmioty zewnętrzne różnorodnych ryzyk Drogą ubezpieczenia.

Na tle kwestii ogólnych, takich Skoro Warunki rynku, globalizacja handlu, struktura, wartość, konsumpcja i odbudowa obiektów, przedstawia zagadnienia związane z bieżącym zarządzaniem − od umowy o zarządzanie, umowy najmu, ustalania czynszów, Na wylot kierowanie operacyjne aż po rozwiązywanie problemów technicznych. W ostatnich latach nastąpiły zasadnicze zmiany organizacji i struktury obiektów handlowych w Polsce. W procesach tych ważną rolę pełnią zarządcy specjalizujący Tłoczyć się w obsłudze nieruchomości handlowych. Wolumin ma Maniera praktyczny, a równocześnie inspiruje i poszerza fachową wiedzę specjalistów zarządzających obiektami handlowymi. W trakcie Równorzędnie ważne uznano kierownictwo techniczne nieruchomością handlową, które wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedzialności Podczas Pokój użytkowników i majątku. Wprowadzane są nowoczesne technologie sprzedaży, nasila Wdawać się konkurencja, Unia i Komasacja firm handlowych, które stosują w walce o klienta zaawansowane techniki i strategie marketingowe.