Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: MT Biznes
Liczba stron: 171
Rozmiar 0,6 MB
Data premiery: 2013-11-24
Tytuł: Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie
Autor: Turczyński Paweł
Wydawnictwo: MT Biznes
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 171
Data premiery: 2013-11-24
Rok wydania: 2012
Format: MOBI
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 14050701

Opis

O ważności „tarczy” dla systemu bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego niech świadczą treści przyjętej w Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie Pobierz lizbonie w 2010 roku nowej koncepcji strategicznej sojuszu północnoatlantyckiego. Za szczególnie istotne autor książki uznał odtworzenie polskiego stanowiska wobec tego zagadnienia i wskazanie na ile ewolucja polskiej polityki zagranicznej w latach 2006–2010 miała wpływ na amerykańską ofertę. W polsce szersze zainteresowanie tym zagadnieniem, debata o „tarczy”, bez wątpienia powróci. Być może nawet w nieodległym czasie. To, że kwestie „tarczy” od pewnego czasu stały się nieobecne w debacie publicznej, że nie stanowią one tak centralnego – jak jeszcze dwa lata temu – przedmiotu zainteresowania ośrodków badawczych i grup eksperckich nie przesądza o ich aktualności. Niezwykle ważne dla funkcjonowania tego systemu (potocznie nazywanego tarczą antyrakietową) były instalacje, które miały znaleźć się w europie – na lądzie bądź na sąsiadujących z naszym kontynentem akwenach. Celem książki jest przybliżenie tych właśnie zagadnień: genezy projektu tarczy oraz jego ewolucji w koncepcjach kolejnych prezydentów usa; sprzętu i systemów, jakich planowano użyć, gdy projekt będzie wchodził w fazę realizacji; zachowań społeczności międzynarodowej wobec kolejnych wizji tarczy.

Rzetelna wiedza nie zaszkodzi też ludziom, którzy będą podejmowali określone decyzje. Bolesława balcerowicza, instytut stosunków międzynarodowych, uniwersytet warszawski . Dla poziomu tej debaty kapitalne znaczenie mieć będzie rzetelna wiedza o jej przedmiocie. książka jest poświęcona wydarzeniom początku xxi w., kiedy to – głównie na fali obawy przed międzynarodowym terroryzmem i państwami zbójeckimi – stany zjednoczone postanowiły zbudować infrastrukturę chroniącą je przed atakiem rakietowym.. Nie mam wątpliwości co do ważności i aktualności zagadnienia, jakim są koncepcje budowy systemów obrony przeciwrakietowej – zwanych popularnie „tarczą”. Z recenzji prof.

La ville: palimpsestes et mutations
Toni Morrison
Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 12-13
Mikrobiologia w kosmetologii. Rozdział 5-6
Sprawy międzynarodowe 3/2014
Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych
Wybrane metody oceny dynamiki układu ruchu człowieka
Meblowanie szkolnej demokracji
Manifest obfitości. 10 prostych zasad
Mężczyźni są jak ryby. Jak złowić faceta
Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej