Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Liczba stron: 307
Rozmiar 26,8 MB
Data premiery: 2012-11-23
Tytuł: Pomiędzy wiarą a zwątpieniem
Autor: Zych Adam
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 307
Data premiery: 2012-11-23
Rok wydania: 2012
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 12348435

Opis

Dr hab. Adam a. Dlaczego jeden wierzy, inny zaś wątpi w istnienie boga, a jeszcze inny jest obojętny wobec kwestii religijnych? co czyni osobę religijną? czy jest ona ze swej natury „istotą religijną”, czy też staje się nią w procesach rozwoju, wychowania i/lub socjalizacji? czy mamy do czynienia tylko z jednym źródłem religijności jednostki, czy też możemy mówić o wielopostaciowych korzeniach religii i religijności? jaka jest rola religii i religijności w psychicznym funkcjonowaniu jednostki? jak przebiega rozwój religijności jednostki i czym jest on uwarunkowany? czy człowiek dorosły, tracąc ufne spojrzenie dziecka i bezkompromisową postawę młodzieńca, wraz z dojrzałością zyskuje równowagę i uspokojenie światopoglądowe? a nade wszystko czy ma niepowtarzalną szansę pogłębienia życia religijnego, czy też następuje polaryzacja religijności? czym współcześnie jest religia oraz jakie jest jej miejsce w świecie sekularyzacji? dlaczego ludzie wierzą? jakie motywy skłaniają ich już nie do wiary w ogóle, lecz do wiary w boga? jak układać się z własnym losem i z jego nieuchronnością, a może ironią, gdy na usta cisną się pytania: jeżeli bóg istnieje, to dlaczego pozwala na nasze cierpienie? dlaczego zabierasz nasze miłości, boże? na te i Pomiędzy wiarą a zwątpieniem Pobierz wiele innych, wcale nieprostych pytań próbuję odpowiadać w tym wprowadzeniu do psychologii religii, otwierając przed czytelnikiem rozległą przestrzeń „pomiędzy wiarą a zwątpieniem”, która jest w nas obecna. Jana twardowskiego (1915–2006): „nie przyszedłem pana nawracać”. W tym miejscu nieodparcie nasuwają się słowa poetki anny kamieńskiej (1920–1986): „na dnie mojej i twojej wiary leży ciężka łza zwątpienia”, zawieszeni jesteśmy zatem między integracją a rozpaczą, między wiarą a zwątpieniem… w istocie niniejsza publikacja stanowi monograficzne ujęcie psychologii religii, prezentujące podstawowe nurty i kierunki, jak również osiągnięcia psychologii religii zeszłego stulecia wraz z omówieniem rozwoju religijności człowieka, związku między osobowością a religijnością oraz próbą ukazania metodologicznych podejść do tych niezmiernie osobistych i złożonych kwestii. Książkę adresuję do osób zarówno głęboko wierzących, jak i do wątpiących, obojętnych i niezdecydowanych w kwestiach swojego poglądu na świat, a swoją intencję wyrażę słowami znamienitego poety ks. Zych, profesor dolnośląskiej szkoły wyższej we wrocławiu ..

Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości
Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej
Warchoł polski... i inne historie
Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego. Tom 1. Wojskowość powszechna
Mnemoliterki
A chciałam być aktorką...
Miejsca Leśmiana
Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989
Placebo
Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty
Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras
Nowa historia ewolucji człowieka