Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Wydawnictwo: My Book
Liczba stron: 398
Rozmiar 1,2 MB
Data premiery: 2012-02-02
Tytuł: Ratusz zatrzymany w czasie. Narodowcy we władzach Lublina w latach 1918-1939
Autor: Czyrka Marek
Wydawnictwo: My Book
Język wydania: polski
Liczba stron: 398
Data premiery: 2012-02-02
Rok wydania: 2008
Format: EPUB
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 11171584

Opis

. Ramy czasowe pracy obejmują okres funkcjonowania lubelskiego samorządu w latach dwudziestolecia międzywojennego. monografia poświęcona działalności zwolenników ruchu narodowego w radzie miejskiej i magistracie lublina w okresie od odzyskania przez polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku do wybuchu drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku oraz ich wpływowi na sprawy miasta..

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku
Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo, różne doświadczenia
Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku
Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce
Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Tom X
Teksty doświadczenia. Tom 1
Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Tom 11. Między wschodem a zachodem. Prawosławie i unia
Kupowanie nadziei. Loteria w Królestwie Polskim 1815-1867
Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii
Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Tom 7
Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości. Tom 12. Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych
Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego